Giúp người cứu mình

Tác giả: Nhà Ngoại

Nghe lời cầu cứu bài vở của Sống Chậm mà nao lòng. Làm sao có bài đây? Mở blog, mở Gánh, lê mẹt, viết bài. Ai đọc đây? Mình đọc với nhau chứ ai vào đây đọc? Vì sao phải có bài mới? Vì các mẹt vào đây không có bài gì đọc họ buồn. Thời buổi hàng trăm hàng ngàn blog hấp dẫn của hàng trăm hàng ngàn tài tử giai nhân, những vị này còn thuê nhà nghề săn sóc blog cho họ, bài vở hay ho, tin tức chọn lọc thì ai sẽ là người ngồi đọc Những đóng góp thầm lặng? Tiếp tục đọc