Những đóng góp thầm lặng (2)

Tác giả: Sống Thật Chậm

Nếu có một ngày đẹp trời, khi guồng máy sản xuất của Gánh hàng xén đã chạy rầm rầm, tôi có rảnh rang ngồi ghi nhận công lao những con vít đầu tiên của cái guồng ấy, tôi sẽ không thể không nhắc đến 4 người phụ nữ, ở đây xin gọi tắt là A, B, C, và D vì họ chắc chắn sẽ không vui nếu tôi nêu tên của họ ra đây (còn ai mà cứ tự nhiên đoán ra thì tôi đây không chịu trách nhiệm :)) Tiếp tục đọc