Báo cáo kết quả lợp tôn mới cho Măng Buk 1

Tác giả: Mẹ Còi

Trường Tiểu học và Mầm non Măng Buk 1 đã bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 2, hai điểm trường bị tốc nửa mái, một số điểm khác bị bay mất một số tấm tôn. Thầy T, hiệu trưởng trường Tiểu học và Mầm non Măng Buk 1 đã gọi điện về xin GHX hỗ trợ để nhà trường kịp sửa chữa cho kịp năm học mới. Hai bạn Hùng Thoa đã lập tức gửi tiền về ủng hộ. Báo cáo kết quả tình hình sửa chữa như sau: Tiếp tục đọc