Mong ước “nhỏ nhoi”

Tác giả: Nhà Ngoại

Đọc một loạt các ấn tượng Kon Plong, tôi thật buồn. Nói lên cái buồn thì cũng chẳng ích lợi cho ai, mà không nói lên cái buồn thì không biết nói cái gì, vì với tôi, tôi chẳng bao giờ vui trọn vẹn khi nghĩ đến những người còn kém may mắn trên quả đất này.

Tiếp tục đọc