Làm phòng học cho Đăk Uy Bay

Tác giả: Mẹ Còi

Đợt đi Măng Buk 1 vừa rồi, thầy T, hiệu trưởng trường Tiểu học và Mầm non Măng Buk 1 có đề xuất xin hỗ trợ làm hai phòng học cho điểm trường Đăk Uy Bay. Điểm trường này có 17 học sinh Mầm non và 21 học sinh tiểu học, trong đó lớp 1 có 13 em, còn một lớp ghép (lớp 2 và lớp 3) có 8 em, nhưng chỉ có duy nhất một phòng học như trong ảnh dành cho một lớp tiểu học, còn lại phải đi mượn nhà rông văn hóa để dạy.

Ảnh: Mẹt Gỏi lá

Tiếp tục đọc