Bạn có thể làm gì nếu muốn tham gia GHX?

Tác giả: Mẹ Còi

Câu hỏi này mình phải gõ trả lời còm nhiều lần quá, mà trong phạm vi còm thì không trả lời hết được, nên viết bài này, để khi nào có ai hỏi lại lần nữa thì sẽ có chỗ mà chỉ chỏ cho nhanh. 🙂

Càng ngày mình càng thấy, công việc của GHX vô cùng đa dạng, và ngày càng phát triển theo sáng kiến của những người tham gia. Cho nên dưới đây chỉ là những cách mà mình nghĩ ra, các bạn đóng góp thêm nhé. Tiếp tục đọc