Báo cáo tổng kết phiên chợ Măng Buk 1

Phiên chợ Măng Buk 1: họp ngày 16/4/2012

Trong khi mở phiên chợ Măng Buk, vẫn có những hoạt động khác của Gánh hàng xén, để tiện theo dõi chúng tôi sẽ tổng kết toàn bộ gom hàng, góp vốn, dốc hầu bao của cả Gánh vào đây, chi tiết hàng tiêu thụ cho Măng Buk được tổng kết trong các bảng ở mục Tính sổ khi tan chợ.

Tiếp tục đọc