Chiếc cặp lồng cơm

Tác giả: Lana

Bài viết này được dẫn từ blog của Mẹt chủ Lana: lanoanhblog.blogspot.com

Mình thế nào lơ ngơ đi theo một chuyến ‘Cơm thịt’ và ‘Gánh hàng xén’, để rồi ‘nhìn thấy’ cái việc mọi người làm, không phải ‘từ thiện’, mà là làm ‘anh Kim Đồng’, chuyển đến bọn trẻ vùng cao tấm lòng, sự quan tâm của rất nhiều người, cả một chút trắc ẩn, một chút trách nhiệm tính toán để mỗi đồng đóng góp đều có hiệu quả, ý nghĩa, dù để làm được điều đó thì vất vả và mất thời gian hơn rất nhiều. Tiếp tục đọc