THÔNG BÁO KHẨN CẤP

Sáng qua có xảy ra một chuyện mà mình nghĩ nên thông báo để cả làng cùng biết: Có một trang blog mới (không tiện nêu tên ở đây) bưng nguyên bài “Chào mừng đến Gánh hàng xén” về dán ở ngay trang chủ với tiêu đề “Hàng xén” trên blog đó.

Vì không có bất kỳ sự liên hệ xin phép nào về việc ấy, và vì có một số hiện tượng ăn theo “cơm thịt” mà bác Trần Đăng Tuấn – Tổng chỉ huy Cơm có thịt, vừa phải có “vài lời”, để tránh những nhập nhèm và những hiểu lầm đáng tiếc có thể xảy ra cho Gánh hàng xén, tập thể Mẹt chủ – Bang chủ xin phép được thông báo rõ ở đây: “Gánh hàng xén không có bất kỳ một nhánh phụ hoặc một trang phụ nào. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm với toàn bộ đóng góp về tiền mặt và hàng hóa của bà con trong phạm vi hoạt động của blog này chứ không ở bất cứ trang blog hay diễn đàn nào khác.”

Sự cẩn trọng này thiết nghĩ không thừa. Tuy nhiên, xin thành thật cáo lỗi nếu khiến cả làng phải xao động.