Chia lợi nhuận 3 phiên chợ tháng 3/2012

Ba phiên chợ đã kết thúc trong tuần đầu tháng 3. Về đến nhà là phường buôn tan tác hết để lao vào gồng gánh trả nợ thời gian vun quén, sắp xếp hàng và đưa hàng lên chợ. Hôm nay báo cáo đã xong, mọi chuyện đã ổn, ngày rộng tháng dài ta cùng chia lời bạn nhé. Tiếp tục đọc