MeCoi: Tháng hai Tây Nguyên

Tháng ba Tây Nguyên “trời trong xanh như suối ngàn, cho em múa hát”, ấy thế mà gần cuối tháng hai rồi, trời còn chơi một trận mưa hai ngày liền làm tan tành hết cả kế hoạch đi khảo sát của nhóm mình. Mình và bé Thùy Linh tặc lưỡi “kệ, tùy duyên”. Mà đúng thế thật, nếu không phải do trời định thì làm sao bọn mình được thực mục sở thị con đường vào xã Măng Buk, huyện Kon Plong, Kon Tum như thế này được.

Tiếp tục đọc