STC: Những món lời ngoài bảng

Bài chuyển nhà từ trang songthatcham.wordpress.com viết về kết quả chuyến đi đầu tháng 1/2012

Bạn thân mến,

Lần đầu tiên sau một chuỗi ngày dài, tôi cảm thấy mình có thể dừng lại và nghỉ ngơi đôi chút. Chiều nay số áo ấm cấp cứu cho các bé Tiểu học đã được gửi đi, tạm an tâm là ngày mai các con được ấm người, ngày kia ấm nốt đôi chân, những thứ nho nhỏ khác sau Tết sẽ lo dần. Tiếp tục đọc