Trần Đăng Tuấn: Đi dọc biên cương ( 2 )

Bài viết này được dẫn từ blog của anh Trần Đăng Tuấn: trandangtuan.wordpress.com

Spiderman của đất Dìn Chin

Lại lấy hình ảnh chữ V : Hai cạnh là hai bờ dốc núi, mỗi bờ dốc thuộc một quốc gia. Đáy chữ V là con sông Chảy, ít nước, khuất sau đá và cây. Bên dốc phía ta, lưng chừng là trường Mầm Non , trên đỉnh là Tiểu học. Đó là Dìn Chin.

Tiểu học Dìn Chin nằm trên đỉnh đồi cao Tiếp tục đọc