Hannguyenthach: Eva Cafe, bộn bề nắng gió

Bài viết này được dẫn từ blog của designer hannguyenthach: hannguyenthach.wordpress.com

Tháp tùng 03 mẹt chủ Kòi, Tâm và bé Thùy Linh lên cao nguyên “thăm và làm việc” với nhóm từ thiện G+1 về, Sau một đêm mắt trắng dã vì món Gỏi lá dội bom, cả địch cả ta lốc nhốc kéo nhau vào Êva cà phê. Tiếp tục đọc