Báo cáo chi tiết (2): Mẹ Còi – Tả Pa Cheo “của tôi”

Bài chuyển nhà từ trang songthatcham.wordpress.com

Sau những thay đổi trong phân công, dường như số phận đã an bài là tôi phải có mặt ở Tả Pa Cheo này, thôn cao nhất trong số các thôn của xã Pa cheo, và là thôn nghèo thứ nhì, không, có lẽ là thứ ba (sau Pờ Sì Ngài và Bản Giàng* – là điểm mới lập còn chưa có học sinh). Khi trở về từ các điểm trường, sau một hồi tranh cãi với con em “thôn của tao nghèo hơn thôn của mày”, sau cái bĩu môi và hình ảnh chứng minh của nó, tôi đành theo lời bà ngoại dạy “làm anh làm ả, thì ngả mặt lên”, nhường chỗ “nghèo nhất” cho thôn “của nó”, còn Tả Pa Cheo “của tôi” tụt xuống hạng sau vậy. Tiếp tục đọc