STC: Những món lời đầu tiên

Bài chuyển nhà từ trang songthatcham.wordpress.com

Posted on 04.01.2012

Bạn thân mến,

Tôi chưa về tới Hà Nội, nhưng biết các bạn buôn đang ngóng đứng trông ngồi, nên tranh thủ chia ngay khoản lời đầu tiên.

Hàng đã tiêu thụ sạch sành sanh, khó có bà hàng xén nào có thể mơ tưởng đến việc cất một chuyến hàng, bán đến món cuối cùng mà vẫn đắt như tôm tươi. Thế mà chuyến hàng của chúng ta đã như thế đấy bạn ạ. Mở hàng đầu năm may mắn thế, hy vọng quanh năm gánh hàng xén của chúng ta lúc nào cũng mua tận gốc bán tận ngọn, một vốn đến bốn ngàn lời như lần này. Tiếp tục đọc