STC: Gánh hàng xén trước giờ lên đường

Bài chuyển nhà từ trang songthatcham.wordpress.com

Posted on 01.01.2012

Bạn thân mến,

Tính đến ngày hôm nay, tôi mới thực sự tham gia làm “cơm thịt viên” được khoảng 6 tuần lễ. Vậy mà tôi thấy cứ như đã lâu lắm rồi, cứ như những việc tôi đang làm đây là một phần không thể thiếu và tôi vẫn làm hàng ngày trong suốt cuộc đời mình. Sáu tuần lễ làm “cơm thịt viên”, khoảng 4 tuần để chuẩn bị cho gánh hàng xén lên Pa Cheo, tôi không thể ngờ được mình đã gặp nhiều chuyện đến thế: buồn có, vui có, may mắn có, xui xẻo có. Bạn tin không? Tiếp tục đọc