STC: Chuyện không thể không kể

Bài chuyển nhà từ trang songthatcham.wordpress.com

Posted on 28.12.2011

Bạn thân mến,

Có những câu chuyện nho nhỏ, chẳng đâu vào đâu, nhưng cứ đọng lại mãi trong lòng từ khi tôi tham gia làm “cơm thịt viên” và sửa soạn gánh hàng xén lên Pa Cheo kỳ này. Tôi vốn định góp nhặt lại để lúc nào rảnh rỗi sẽ kể bạn nghe. Chuyện của ngày hôm nay thì lại không thể không kể ngay với bạn. Tiếp tục đọc